ACADEMY JUNIOR

Sự tự tin sử dụng tiếng Anh là lợi thế cho con bạn ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, để trẻ có thể tự nhiên phát triển kiến thức và nền tảng thành công cho các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Truy cập trang web Đăng ký học thử miễn phí

ACADEMY 360

Sử dụng tiếng Anh thành thạo và chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu sự nghiệp với chương trình học tiếng Anh Academy 360 (từ 17 tuổi trở lên)

Truy cập trang web Tư vấn miễn phí

TEACH AT ACADEMY

Đội ngũ giáo viên 100% nước ngoài tại Academy đạt chứng chỉ CELTA, được thường xuyên đào tạo để nâng cao kĩ năng và phát triển sự nghiệp

Truy cập trang web
© Copyright 2018-2023 Academy.